למידה בתנועה משפרת את תפקוד המוח, מעודדת יצירתיות ותורמת לשיפור בהתנהגות וריכוז התלמידים.

סיור וירטואלי

בכיתות לדוגמה

Categories

קטגוריות

FLEXIBLE SEATING​

ישיבה גמישה וכיסאות תנועתיים

FLOOR SEATING​

ישיבה נמוכה

GROUP SEATING

שולחנות קבוצתיים

School chairs

כיסאות תלמיד

Alternative seating

ישיבה אלטרנטיבית

ACTIVE CLASSROOM

למידה בתנועה

School desks

שולחנות תלמיד

Active learning

למידה אינטראקטיבית ומשחקים לכיתה

STORAGE

פתרונות אחסון

Clasroom energy, Equilibrium and stability

אנרגיה בכיתה, שיווי משקל ויציבה

Popular products

מוצרים פופלריים